Trao quà cho các Lá chưa lành tại tỉnh Hòa Bình (Chuyển động 24h - 18h30 ngày 2/12/17)