Tổng nguồn vốn NHCSXH đạt gần 180 nghìn tỷ đồng (VOV1 - 15/11/17)