Tổng Giám đốc NHCSXH làm việc tại Cao Bằng (CBTV - 20h00 - 27/1/18)