Tổ Tiết kiệm và vay vốn - công cụ hữu ích cho người nghèo (VOV1 - 15h15 - 9/8/17)