Tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt Chỉ thị 40 (VOV1 - 20/10/17)