60 cán bộ hội, đoàn thể ở Cao Bằng được bồi dưỡng nghiệp vụ vay vốn

(VBSP News)  Ngày 23/4/2014, Hội LHPN tỉnh phối hợp với NHCSXH tỉnh Cao Bằng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 60 cán bộ chủ chốt của 4 hội, đoàn thể nhận uỷ thác vốn vay của ngân hàng. Các học viên được giới thiệu tổng quát quy trình phân giao nguồn vốn, tình hình hoạt động của NHCSXH; các văn bản hướng dẫn; phương án và đề án nâng cao chất lượng tín dụng; quy định về thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn; các chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn,...

Theo Báo Cao Bằng

Hà Giang: Tổng nguồn vốn thực hiện đạt gần 1.800 tỷ đồng

(VBSP News)  Đến hết quý I/2014, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Hà Giang đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 24 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay quý I đạt hơn 100 tỷ đồng với 4.358 khách hàng. Doanh số thu nợ là hơn 66 tỷ đồng.

Theo Báo Đại biểu nhân dân

Tập trung mọi nguồn lực giúp dân thoát nghèo

(VBSP News)  Chương trình giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk đã thu được kết quả khả quan với hơn 66 nghìn hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 10%. Điển hình là gia đình anh Hứa Văn Sén và chị Linh Thị May, dân tộc Nùng ở thôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện Ma Đ'rắc là một trong những hộ gia đình thuần nông đã vươn lên thoát nghèo nhờ được vay vốn ưu đãi.

Theo Báo Nhân dân

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Bình họp phiên thường kỳ

(VBSP News)  Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Bình, trong quý I/2014, chi nhánh đã huy động vốn được 58,9 tỷ đồng, đạt 76,5 % kế hoạch năm. Doanh số cho vay trong quý đạt 122,2 tỷ đồng, tăng 65,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tăng 116,3%). Tổng dư nợ đến thời điểm này đạt 2.170,1 tỷ đồng, tăng 25,4 tỷ đồng; tập trung chủ yếu vào các chương trình vay như: hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo Báo Quảng Bình

Doanh số cho vay các chương trình tín dụng của tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 120 tỷ đồng

(VBSP News)  Trong quý I/2014, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 120,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho hộ cận nghèo vay là 42,5 tỷ đồng; học sinh, sinh viên gần 32,8 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh số thu nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trong quý I là hơn 64,6 tỷ đồng, tăng 14,6 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Theo Báo Đại biểu nhân dân

Tổng dư nợ của huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đạt 257,6 tỷ đồng

(VBSP News)  Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đạt 257,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo là 50,3 tỷ đồng; học sinh, sinh viên 125,5 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 51,3 tỷ đồng,...

Trong quá trình cho vay, NHCSXH huyện Yên Lạc đặc biệt chú trọng tới hiệu quả nguồn vốn vay, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể xác định đối tượng đầu tư phù hợp, kết hợp làm tốt công tác kuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất về chăn nuôi và trồng trọt, cách thức làm ăn cho hộ vay.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể ở Bà Rịa - Vũng Tàu đạt gần 1.053 tỷ đồng

(VBSP News)  Doanh số cho vay trong quý I/2014 của NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 46 tỷ đồng với 3.163 lượt hộ vay vốn, qua đó nâng tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến nay đạt hơn 1.073 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể đạt gần 1.053 tỷ đồng với 55.106 hộ vay, chiếm tỷ trọng 98% tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

(VBSP News)  Ngày 05/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Quyết định được ban hành nhằm sửa đổi quy định hiện hành về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước phù hợp với hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, tập trung vào việc duy trì và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách.

Trong đó, khuyến khích các cơ quan, đơn vị sau xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định này: Cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, NHCSXH, Ngân hàng Phát triển Việt Nam...

Theo Cổng TTĐTCP

Dành 60 tỷ đồng cho vay hộ cận nghèo

(VBSP News)  Trong năm 2014, NHCSXH dự kiến phân bổ 60 tỷ đồng cho chi nhánh tỉnh Bắc Kạn để cho vay hộ cận nghèo. Theo đó, ngay từ đầu năm, chính quyền tỉnh đã triển khai giao vốn cho các huyện, thị xã. Trong đó, một số huyện được tăng thêm như Chợ Mới 12 tỷ đồng, Ba Bể 11 tỷ đồng, Chợ Đồn 10 tỷ đồng. Nguồn vốn vay ưu đãi đã và đang tạo ra động lực không nhỏ giúp cho các hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 34.974 hộ cận nghèo nên đối tượng có nhu cầu vay vốn chương trình này còn tương đối lớn. NHCSXH cho rằng vấn đề quan trọng khi triển khai là các hội, đoàn thể cơ sở bên cạnh việc nhận ủy thác cho vay, cần tăng cường xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn để đồng vốn phát huy hiệu quả.

Theo Thời báo ngân hàng

108.198 hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Ninh Bình được vay vốn

(VBSP News)  Trong quý I/2014, NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã giải quyết cho 108.198 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với tổng dư nợ đạt 1.685 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 349 tỷ đồng với 25.068 hộ; giải quyết việc làm 62 tỷ đồng với 2.373 hộ; học sinh, sinh viên 704 tỷ đồng với 34.577 hộ; xuất khẩu lao động 9 tỷ đồng với 325 hộ; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 218 tỷ đồng với 29.361 hộ; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 156 tỷ đồng với 7.617 hộ; thương nhân vùng khó khăn 6 tỷ đồng với 227 hộ; cho hộ nghèo vay làm nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ 9 tỷ đồng với 1.120 hộ và hộ cận nghèo là 172 tỷ đồng với 7.530 hộ.

Theo Báo Ninh Bình

Hơn 5 nghìn hộ nghèo ở Gia Lai được vay vốn chính sách

(VBSP News)  Qua 5 năm triển khai chương trình tín dụng ưu đãi theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (nay là Quyết định số 54), tỉnh Gia Lai đã giải quyết cho hơn 5.200 hộ vay với tổng vốn hơn 25,3 tỷ đồng. Nguồn vốn đã tạo điều kiện cho các hộ đồng bào đầu tư phát triển chăn nuôi, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của bà con, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc giảm nghèo, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng các dân tộc.

Theo Báo Nhân Dân

Quận Hà Đông (Hà Nội) 5 năm giúp gần 1.000 hộ thoát nghèo

(VBSP News)  5 năm qua, MTTQ quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với NHCSXH ủy thác từ nguồn ngân sách quận 30 tỷ đồng giúp hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Kết quả, đã có trên 1.000 lượt hộ nghèo được vay trên 30 tỷ đồng và đã có 976 hộ thoát nghèo.

Theo Báo Đại Đoàn kết

Vốn vay ưu đãi tiếp sức cho Làng thanh niên lập nghiệp

(VBSP News)  Đến 31/3/2014 NHCSXH huyện Ea Súp đã giải ngân cho 74 hộ ở Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) số tiền 1,2 tỷ đồng, nguồn vốn từ NHCSXH được các hộ dân đầu tư mua 16 con trâu, 62 con bò, trồng 1 ha quýt, mua sắm 2 máy xát lúa và 2 máy cày để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của bà con.

Nguyễn Văn Huệ - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

Bắc Ninh: Doanh số cho vay mới các chương trình tín dụng đạt hơn 120,4 tỷ đồng

(VBSP News)  Hết quý I/2014, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh giải ngân cho vay mới các chương trình tín dụng đạt hơn 120,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay một số chương trình cao như hộ cận nghèo là 42,5 tỷ đồng; HSSV gần 32,8 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 29 tỷ đồng. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác cho vay, công tác thu nợ của ngân hàng cũng đạt kết quả khích lệ. Tổng doanh số thu nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trong quý I đạt hơn 64,6 tỷ đồng, tăng 14,6 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2013. Điển hình thu nợ chương trình HSSV đạt 37,3 tỷ đồng (cao hơn doanh số cho vay 4,5 tỷ đồng), tăng 10,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013... 

Theo Báo Bắc Ninh

Lạng Sơn: Hơn 80 người được tập huấn về công tác ủy thác vay vốn

(VBSP News)  NHCSXH tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức tập huấn về công tác ủy thác cho vay vốn cho cán bộ tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác. Hơn 80 cán bộ của các hội, đoàn thể cấp tỉnh, huyện tham gia tập huấn. Nội dung tập huấn là các văn bản hướng dẫn về ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác cho vay và phương pháp tính, chi trả hoa hồng, phí ủy thác đối với Chương trình tín dụng HSSV... Qua đó, nhằm giúp các cán bộ tổ chức hội làm công tác tín dụng nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn vay, đảm bảo vốn cho vay có hiệu quả.

Theo Báo Lạng Sơn

Hà Nội: 1.060 tỷ đồng vay qua kênh hội

(VBSP News)  Theo báo cáo của NHCSXH thành phố Hà Nội, doanh số cho vay ủy thác qua các hội, đoàn thể quý I/2014 đạt 352 tỷ đồng với trên 27.000 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể là 178 tỷ đồng chủ yếu các chương trình cho vay hộ nghèo 73 tỷ đồng, HSSV 73 tỷ đồng; dư nợ đến 31/3/2014 của 9 chương trình tín dụng ủy thác qua các hội, đoàn thể là 3.501/4.450 tỷ đồng với 242.764 hộ còn dư nợ, thông qua 8.195 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, dư nợ nhận ủy thác Hội Nông dân là 1.060 tỷ đồng (chiếm 30%/tổng dư nợ ủy thác) tăng 50 tỷ đồng so với đầu năm 2014, với gần 75.000 hộ vay.

Theo Báo NTNN

Cho thanh niên cai nghiện ma túy vay vốn làm ăn

(VBSP News)  Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, địa phương sẵn sàng hỗ trợ vốn vay, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để thanh niên cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Hiện NHCSXH thành phố đang quản lý tổng nguồn vốn hơn 90 tỷ đồng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và các dự án giải quyết việc làm. Khi thanh niên cai nghiện thành công, có giấy chứng nhận của địa phương hoặc của Giám đốc Trung tâm cai nghiện, nếu có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, thành phố đề nghị gặp trực tiếp Chủ tịch UBND phường làm Đề án vay vốn để cải thiện cuộc sống.

Theo Báo Quảng Nam

Phụ nữ Kỳ Sơn chung tay xây dựng Nông thôn mới

(VBSP News)  Để nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững các công trình cấp nước tập trung nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. Các tỉnh cũng cần tiếp tục mở rộng kênh cho vay qua NHCSXH. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư ngân sách, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công tác sửa chữa, nâng cấp công trình xuống cấp, hư hỏng để nâng cao hiệu quả sử dụng; hỗ trợ chi phí vận hành bảo dưỡng đối với công trình thu phí nước không đủ bù các chi phí; chú trọng bố trí nguồn lực cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người, hỗ trợ những hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách.

Theo Cổng TTĐTCP

Quyết tâm cao, giải pháp cụ thể, thoát nghèo bền vững

(VBSP News)  Để hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ có thu nhập ổn định, TP. Hà Nội đã xây dựng 233 mô hình giảm nghèo với kinh phí gần 143,8 tỷ đồng, 110 mô hình khuyến nông, tập huấn, truyền nghề cho gần 4.000 lao động tại khu vực nông thôn với kinh phí gần 9 tỷ đồng... Cùng với nguồn vốn từ Trung ương, vốn của các ngành, đoàn thể địa phương, thành phố đã trích ngân sách ủy thác cho NHCSXH thành phố để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vay với lãi suất thấp. Hiện tổng số vốn ngân sách ủy thác là 204,3 tỷ đồng hỗ trợ không nhỏ cho hộ khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Theo Báo Hà Nội mới

Giảm nghèo ở TP. Hồ Chí Minh

(VBSP News)  Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đã xác định nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ về vốn là giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất trong việc hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững. Thành phố đã huy động tối đa các nguồn lực từ NHCSXH, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ 156,... với tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng (từ năm 2009 - 2015). Thực hiện cơ chế theo dõi, quản lý trực tiếp của cán bộ chuyên trách giảm nghèo cơ sở, cán bộ tín dụng của NHCSXH, Tổ tự quản giảm nghèo hướng dẫn, tư vấn các đối tượng vay vốn sử dụng hiệu quả. Nhờ đó, đã giúp được hàng nghìn hộ nghèo của thành phố vươn lên thoát nghèo.

Theo Báo Tin tức