Thông tin hoạt động

Năm 2014, Đắk Nông tăng trưởng tín dụng đạt mức 15% - 20%

(VBSP News)  Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng tín dụng đi đôi với củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Theo đó, NHCSXH tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác kiện toàn hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá, phân loại các tổ, phấn đấu đến cuối năm 2014, có 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt và khá, không còn tổ hoạt động trung bình, yếu; tiếp tục giải ngân nguồn vốn cho các chương trình, trong đó, chú trọng vào cho vay hộ nghèo, HSSV; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc ngăn chặn, rà soát và xử lý các đối tượng vay vốn tẩu tán tài sản, bỏ trốn, nhằm hạn chế nợ xấu xuống mức 0,65% trên tổng dư nợ...

Theo Báo Đắk Nông

Thị trấn Hương Canh gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội

(VBSP News)  Nhiều giải pháp xóa nghèo đã được thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc) thực hiện đồng bộ như phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; tạo điều kiện để người dân được vay vốn ưu đãi của NHCSXH; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân; miễn giảm học phí cho con em các gia đình chính sách, con em hộ nghèo... Trong thời gian tới, thị trấn Hương Canh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giảm nghèo thông qua việc tạo các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nghề... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, giảm số hộ nghèo và thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Nhiều giải pháp giảm nghèo ở Hoành Bồ đạt hiệu quả

(VBSP News)  Các hội, đoàn thể ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã đứng ra tín chấp với NHCSXH huyện cho người nghèo, đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Trong hai năm 2012 - 2013 đã có trên 1.600 lượt hộ nghèo trên địa bàn được vay hơn 30 tỷ đồng NHCSXH để đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều hộ đã vượt qua cái nghèo, cái khó để vươn lên phát triển bền vững.

Theo Báo Quảng Ninh

Giúp người lao động vươn lên thoát nghèo

(VBSP News)  Trong thời gian qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp với NHCSXH cùng cấp chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai hướng dẫn lập dự án thẩm định cho vay. Theo đó, hiện nay LĐLĐ thành phố đã thẩm định 177 dự án, tạo nguồn vốn cho 1.819 hộ vay, giải quyết việc làm cho 2.311 lao động (trong đó lao động nữ là 1.590 người). Chủ tịch Công đoàn huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất cho rằng, hiện nay mức vay 20 triệu đồng rất khó để các hộ đầu tư sản xuất, do đó đề nghị được tăng mức vay từ 30 - 50 triệu đồng/hộ; mức lãi suất 0,65%/tháng là quá cao, đề nghị được giảm lãi suất.

Theo

NHCSXH tỉnh Tuyên Quang làm tốt vai trò thường trực thi đua Khối Tài chính - Ngân hàng năm 2013

(VBSP News)  Được giao nhiệm vụ thường trực thi đua Khối Tài chính - Ngân hàng năm 2013, NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tốt với các đơn vị trong khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành Ngân hàng. Thường xuyên phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trong khối nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến hết năm 2013, các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân tổng số tiền 7.800 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 12%..., góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nguyễn Ngọc Lâm - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Làm thuê để học làm… ông chủ

(VBSP News)  Tiếp nối nghề truyền thống của quê hương, năm 18 tuổi anh Ngô Doãn Hòa ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định) quyết định “Nam tiến” vừa đi làm thợ, vừa học thêm nghề mộc. Năm 2002, khi tay nghề đã vững, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân huyện và thị trấn Cổ Lễ, anh được NHCSXH cho vay 15 triệu đồng, cùng với vốn của nhà, anh thuê đất ở trung tâm thị trấn mở xưởng mộc. Sau 12 năm gắn bó với nghề, đến nay gia đình anh có 2 xưởng sản xuất. Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, các sản phẩm do xưởng anh sản xuất không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn xuất đi nhiều tỉnh lân cận khác.

Theo NTNN

Năm 2014, tăng trưởng tín dụng đạt mức 15% - 20%

(VBSP News)  Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo chi nhánh tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng tín dụng đi đôi với củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Theo đó, NHCSXH tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác kiện toàn hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá, phân loại các tổ, phấn đấu đến cuối năm 2014, có 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt và khá, không còn tổ hoạt động trung bình, yếu; tiếp tục giải ngân nguồn vốn cho các chương trình, trong đó, chú trọng vào cho vay hộ nghèo, HSSV; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc ngăn chặn, rà soát và xử lý các đối tượng vay vốn tẩu tán tài sản, bỏ trốn, nhằm hạn chế nợ xấu xuống mức 0,65% trên tổng dư nợ...

Theo Báo Đắk Nông

Thị trấn Hương Canh gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội

(VBSP News)  Nhiều giải pháp xóa nghèo đã được thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc) thực hiện đồng bộ như: phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; tạo điều kiện để người dân được vay vốn ưu đãi của NHCSXH; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân; miễn giảm học phí cho con em các gia đình chính sách, con em hộ nghèo... Trong thời gian tới, thị trấn Hương Canh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xóa nghèo thông qua việc tạo các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nghề... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, giảm số hộ nghèo và thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Hoành Bồ: Nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả

(VBSP News)  Các hội, đoàn thể ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã đứng ra tín chấp với NHCSXH huyện cho người nghèo, đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Trong hai năm 2012 - 2013 đã có trên 1.600 lượt hộ nghèo trên địa bàn được vay hơn 30 tỷ đồng NHCSXH để đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều hộ đã vượt qua nghèo khó để vươn lên phát triển bền vững.

Theo Báo Quảng Ninh

Giúp người lao động vươn lên thoát nghèo

(VBSP News)  Trong thời gian qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp với NHCSXH chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai hướng dẫn lập dự án thẩm định cho vay. Theo đó, hiện nay đã thẩm định 177 dự án, tạo nguồn vốn cho 1.819 hộ vay, giải quyết việc làm cho 2.311 lao động (trong đó: Lao động nữ là 1.590 người). Chủ tịch Công đoàn huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất cho rằng, hiện nay mức vay 20 triệu đồng rất khó để các hộ đầu tư sản xuất, do đó: đề nghị được tăng mức vay từ 30 - 50 triệu đồng/hộ; mức lãi suất 0,65%/tháng là quá cao, đề nghị được chuyển về mức lãi suất 0,4%/tháng.

Theo

Huyện Thủy Nguyên năm 2014 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,07%

(VBSP News)  Năm 2014, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,07% (giảm 0,86% so với năm 2013). Theo đó, tập trung nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH và các ngân hàng khác để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được vay vốn phát triển kinh tế, học nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Theo Cổng TTĐT Hải Phòng

Hội LHPN huyện Mường Nhé (Điện Biên) giúp hội viên thoát nghèo

(VBSP News)  Bà Lò Thị Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé cho biết, hiện nay, hoạt động ủy thác vay vốn từ NHCSXH có tổng số dư nợ do Hội quản lý là trên 28 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, đối tượng được vay vốn đã biết cách sử dụng đồng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế theo mô hình trang trại vừa và nhỏ, như đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm... 

Theo Báo ĐBP

Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách

(VBSP News)  Hội Nông dân huyện Yên Bình (Yên Bái) vừa phối hợp với NHCSXH cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Hội Nông dân 15 xã, thị trấn nhận uỷ thác NHCSXH.

Nội dung tập huấn gồm: tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ trả gốc, lãi đúng quy định...

Theo NTNN

Thái Nguyên hoàn thành giải ngân nguồn vốn mới

(VBSP News)  Trong những năm qua, nguồn vốn của NHCSXH đã góp phần giúp hàng nghìn hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thoát nghèo. Tính đến ngày 10/3/2014, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH trên địa bàn toàn tỉnh là 2.088 tỷ đồng, đạt trên 98% kế hoạch được giao của năm nay, với tổng số hộ có dư nợ là 99.238 hộ.

Theo Báo Thái Nguyên

Gần 19.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tại huyện Thường Xuân được vay vốn ưu đãi

(VBSP News)  Đến ngày 10/3/2014, NHCSXH huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) có gần 19.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách... vay vốn ưu đãi, tổng dư nợ đạt gần 259 tỷ đồng; trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ gần 131 tỷ đồng, với 8.622 hộ còn dư nợ; chương trình HSSV gần 29 tỷ đồng, với 1.570 hộ; còn dư nợ Chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn gần 38 tỷ đồng, với 1.985 hộ còn dư nợ... 

Theo Báo Thanh Hoá

TP. HCM phân bổ 137 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm

(VBSP News)  UBND TP. HCM vừa giao chỉ tiêu cho vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2014 cho 24 quận, huyện với tổng vốn vay khoảng 137 tỷ đồng để giải quyết cho 8.060 hộ vay và việc làm cho 10.154 lao động. Theo đó, NHCSXH TP. HCM sẽ thực hiện cho vay để giải quyết việc làm, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của người vay; định kỳ báo cáo tiến độ cho vay, thu hồi vốn vay và số lao động được trợ vốn có việc làm cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo Báo Hải Quan

Giám sát chính sách, pháp luật giảm nghèo tại tỉnh Thái Bình

(VBSP News)  Đoàn Đại biểu Quốc hội được nghe báo cáo về kết quả thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH chi nhánh tỉnh Thái Bình. Giai đoạn 2005 - 2013 đã chuyển tải khối lượng lớn nguồn vốn tín dụng với 7 chương trình: cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, HSSV, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, hộ nghèo vay làm nhà ở, hộ cận nghèo với tổng nguồn vốn trên 2.100 tỷ đồng. Đã có trên 200 nghìn lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận vốn, tạo việc làm cho 70 nghìn lao động, xây dựng gần 4 nghìn căn nhà với gần 42 nghìn công trình nước sạch. Chính điều này, đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Thái Bình xuống còn 4,55% vào cuối năm 2013.

Theo Đài PT&TH Thái Bình

Trà Vinh nỗ lực giảm nghèo

(VBSP News)  Thời gian qua, Trà Vinh xác định công tác chính sách giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2014, tỉnh Trà Vinh sẽ dành hơn 925 tỷ đồng, trong đó vốn vay NHCSXH gần 52 tỷ đồng, còn lại là vận động các đơn vị đóng góp để thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế.

Theo ĐĐK

114.870 hội viên phụ nữ ở Phú Thọ được vay vốn phát triển kinh tế

(VBSP News)  Hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động từ nhiều nguồn vốn được hơn 1.110 tỷ đồng giúp cho 114.870 hội viên vay phát triển kinh tế. Trong đó, riêng quản lý vốn NHCSXH có tổng dư nợ trên 843 tỷ đồng, giúp cho trên 56 hội viên vay.

Theo TBKTVN

600 lượt hộ tại huyện Gia Lâm được vay vốn chính sách

(VBSP News)  Từ đầu năm đến nay, NHCSXH huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã cho 600 lượt hộ vay số tiền 10 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ 20 triệu đồng, trong đó chủ yếu là các hộ cận nghèo vay 5 tỷ đồng tập trung vào chăn nuôi gia súc và trồng cây ăn quả, số còn lại là vay để giải quyết việc làm cho lao động bằng các nghề gốm sứ, may da... 

Theo HNM