Tín dụng ưu đãi giúp người nghèo ở Đồng Nai có cuộc sống sung túc hơn

(VBSP News) Tính đến nay, tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt trên 2.100 tỷ đồng,với 101.179 hộ vay.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc kiểm tra, giám sát nên chất lượng tín dụng luôn được củng cố, nâng cao, nguồn vốn đã đến đúng đối tượng thụ hưởng và có điều kiện phát triển kinh tế, cuộc sống ngày một cải thiện, chất lượng hơn. Phóng viên Trần Việt xin gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh để nói lên tác dụng của đồng vốn ưu đãi được người dân sử dụng đúng mục đích, an toàn, chất lượng, hiệu quả.