Tín dụng ưu đãi giúp người dân thoát nghèo ở Tịnh Biên, An Giang (VOV1 - 24/12/18)