Tín dụng cho người nghèo (VNews - 17h50 - 13/4/19)