Tín dụng cho người nghèo (VNews - 17h50 - 10/8/19)