TDCS giúp đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu phát triển kinh tế (VNews - Số 7 - 17h50 - 12/5/18)