Tín dụng chính sách tiếp sức người dân vùng khó khăn (VTV1 - 5h40 - 14/01/19)