Tín dụng chính sách sau sự cố môi trường biển (VTV1 - 14h - 14/5/17)