Tín dụng chính sách sau sự cố môi trường biển Miền Trung (VTV8 - 11h30 - 5/5/17)