Tín dụng chính sách sau sự cố môi trường biển Miền Trung (VTV8 – 11h30 – 5/5/17)