Tín dụng chính sách ở Tây Ninh

(VBSP News) Trong những năm qua NHCXH tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác chuyển tải kịp thời nguồn tín dụng ưu đãi đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ tín dụng chính sách trên địa bàn đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tổng dư nợ của NHCXH tỉnh Tây Ninh đến nay đạt trên 2.100 tỷ đồng với gần 107 nghìn hộ vay.

Trong năm 2017, nguồn vốn chính sách đã giúp 4.021 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho 2.389 lao động; giúp 2.014 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 27 ngàn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Phóng sự ảnh dưới đây của phóng viên TRẦN VIỆT sẽ phản ánh hiệu quả của đồng vốn chính sách tại Tây Ninh thời gian qua. Mời quý vị và các bạn đón xem!