Tín dụng chính sách nơi cực Nam Tổ quốc

(VBSP News) Cách đây 20 năm, khi tách từ tỉnh Minh Hải (1997), Cà Mau - tỉnh ven biển cực Nam của Tổ quốc có xuất phát điểm về kinh tế khá thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao do thiếu đất, thiếu tư liệu sản xuất, nhiều lao động không có nghề ổn định, trình độ một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế…

Sau nhiều năm đưa ra các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, Cà Mau từng bước khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế mạnh hơn nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo được các cấp chính quyền thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.Trong đó phải kể đến vai trò của đồng vốn chính sách của Chính phủ được thực hiện qua NHCSXH với những tác động hết sức to lớn cho sự nghiệp giảm nghèo, nguồn tín dụng ưu đãi là động lực quan trọng để người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế.

Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Cà Mau đạt hơn 2.036 tỷ đồng với 124.534 hộ còn dư nợ.Tín dụng chính sách đã giúp 420 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; giúp cho hơn 49 nghìn HSSV có tiền để trang trải chi phí học tập; 73 nghìn hộ được xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hàng nghìn mô hình, dự án làm ăn có hiệu quả…