Tín dụng chính sách nơi cực bắc Tổ quốc

(VBSP News) Xác định nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tích cực chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

15 năm thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, trên địa bà tỉnh Hà Giang đã có 364.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng để phát triển SXKD, vươn lên thoát nghèo bền vững hoặc có điều kiện cải tạo, khai hoang đất sản xuất, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh biên giới…