Tín dụng chính sách nơi biên ải

(VBSP News) Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn có 5 huyện, 21 xã, thị trấn,và 90 thôn, bản giáp biên giới. Để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc, những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách đã được tỉnh triển khai tích cực, góp phần giảm nghèo, ổn định đời sống cư dân biên giới.

Sau 15 năm hoạt động, các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn là động lực lớn, góp phần đáng kể trong chương trình giảm nghèo, ổn định xã hôi, giữ vững an ninh trên địa bàn. Nguồn vốn ưu đãi được ủy thác qua các cấp hội, đoàn thể, sự giám sát của các ban, ngành đã giúp gần 34 nghìn hộ vượt ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân hàng năm 3%; tạo việc làm cho hơn 160 nghìn lao động; gần 20 nghìn HSSV được vay vốn đi học…