Tín dụng chính sách góp phần đẩy lùi tín dụng đen (VTV1 - 14h - 01/7/17)