Tín dụng chính sách giúp người dân Sơn La thoát nghèo (VOV1 - 20/05/19)