Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân khôi phục sản xuất sau lũ (TRT - 20h00 - 27/11/2017)