Tín dụng chính sách cho người dân sau bão tại Phú Yên (VTV8 - 18h00 - 13/1/18)