Tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS tại Đắk Nông (VTV5 - 11h - 09/9/18)