Tín dụng chính sách 15 năm đồng hành cùng người nghèo (TTXVN - 20h00 - 27/10/17)