Tiếp sức đến trường cho học trò nghèo tại Cà Mau (Chuyển động 24h tối - 11/02/17)