Tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo

11/05/2018
(VBSP News) Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo có hiệu lực từ ngày 05/9/2015 đã đáp ứng nguyện vọng, khích lệ những hộ mới thoát nghèo tích cực đầu tư SXKD, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Gia đình chị Đàm Thị Lan ở xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An được vay vốn mua trâu sinh sản

Gia đình chị Đàm Thị Lan ở xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An được vay vốn mua trâu sinh sản

Theo Quyết định số 28, hộ mới thoát nghèo đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm. Mức cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận, nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ SXKD đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ (thời điểm hiện nay tối đa là 50 triệu đồng/hộ). Lãi suất cho vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ SXKD và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không quá 5 năm.

Để các hộ mới thoát nghèo sớm tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, NHCSXH tỉnh Cao Bằng phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác; UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ mới thoát nghèo. Đến nay, NHCSXH đã cho hơn 353 hộ vay trên 15 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ được vay 42 triệu đồng. NHCSXH tập trung giải ngân để kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng đến với các hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư SXKD… Đây là một nguồn lực quan trọng tiếp sức cho các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là hộ mới thoát nghèo năm 2016, chị Đàm Thị Lan ở xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An luôn lo tái nghèo. Năm 2011, gia đình chị là hộ nghèo, được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng đầu tư nuôi lợn, gà. Năm 2015, gia đình đã trả hết nợ ngân hàng được xét ra khỏi diện hộ nghèo, gia đình chị đang lo vì không có vốn để làm ăn, thoát nghèo bền vững, được tin, NHCSXH phổ biến quyết định mới của Chính phủ cho vay ưu đãi đối với các hộ mới thoát nghèo, chị đăng ký và được Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ ngân hàng hướng dẫn làm hồ sơ. Tháng 3/2017, gia đình chị được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng. Với số tiền được vay, chị đã mua một cặp trâu sinh sản. Chị Lan tâm sự: “Với nguồn vốn vay từ hộ mới thoát nghèo đã tiếp sức cho gia đình tôi tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, tránh tái nghèo”.

Ông La Văn Hàm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nà Sác, huyện Hà Quảng cho biết: “Trước đây, hộ mới thoát nghèo không được vay ưu đãi của NHCSXH, nhưng hộ đó lại không có khả năng và rất khó khăn trong tiếp cận tín dụng từ các Ngân hàng thương mại, do đó nhiều hộ tái nghèo. Thực hiện chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28, Hội Nông dân xã phối hợp với NHCSXH huyện triển khai chương trình tín dụng cho hộ mới thoát nghèo đúng quy trình, thủ tục vay vốn đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, mức cho vay tùy theo nhu cầu của người vay giúp hộ mới thoát nghèo sớm có vốn đầu tư SXKD, xây dựng đời sống mới”.

Chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay vốn đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo vẫn còn gặp một số khó khăn, như: Công tác điều tra, rà soát tại một số địa phương còn hạn chế; một số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thoát nghèo nhưng chưa được đưa vào danh sách nên chưa được xem xét cho vay. Nguồn vốn cho vay đối với hộ mới thoát nghèo còn ít, nhiều hộ mới thoát nghèo có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn.

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng cho hộ mới thoát nghèo, thời gian tới, NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu cho UBND các cấp rà soát, bổ sung danh sách hộ mới thoát nghèo, làm cơ sở vay vốn, tạo điều kiện cho các hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững.

Bài và ảnh Ngọc Dung

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác