Thủ tướng thăm tỉnh Cao Bằng (VTV1 - 19h - 8/01/17)