Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội 8% (VOV1 - 04/3/19)