Thủ tướng Chính phủ dự giao ban đầu xuân tại NHCSXH (VNews - 11h - 11/02/19)