Thủ tướng Chính phủ dự giao ban đầu Xuân Kỷ Hợi tại NHCSXH (VTV1 - 19h - 11/02/19)