VOV1 thông tin về việc cán bộ UBND xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) vay vốn ưu đãi (VOV1 - 18h - 9/5/17)