Ngân hàng Nhà nước tăng cường nguồn lực cho giảm nghèo bền vững

Ngân hàng Nhà nước tăng cường nguồn lực cho giảm nghèo bền vững (VBSP News) Trong những năm qua kinh tế đất nước gặp không ít khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng. Các chương trình, chính sách giảm nghèo đã huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội cùng với sự vươn lên của chính người nghèo đã tạo nguồn lực to lớn thực hiện hiệu quả công tác có ý nghĩa xã hội sâu sắc này. Đồng hành cùng với mục tiêu quan trọng của đất nước, ngành Ngân hàng nói chung và NHNN với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng nói riêng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào DTTS.
Tin mới cập nhật   14/02/2018   Không bình luận 

Tín dụng chính sách giúp người nghèo ở Hòa Bình làm giàu

Mọi thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước, chi tiết khoản vay được NHCSXH tỉnh Hòa Bình niêm yết công khai tại các Điểm giao dịch (VBSP News) Hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Hòa Bình trong suốt 15 năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành có liên quan, đoàn thể nhận uỷ thác và niềm tin, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Nhờ vậy, tín dụng chính sách xã hội nơi “cửa ngõ” vùng Tây Bắc này đã thực sự là công cụ hữu hiệu, đóng góp quan trọng vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

Tín dụng chính sách đối với người có công với cách mạng

Ông Liêm đang kiểm tra cua đinh giống (VBSP News) Chương trình cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với người có công với cách mạng là sáng kiến của NHCSXH tỉnh Hậu Giang đề xuất và đuợc HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang thông qua theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 1023/QĐ-UBND. Nhờ nguồn vốn địa phương này đã giúp cho hàng trăm hộ gia đình chính sách có điều kiện phát huy truyền thống gương mẫu của gia đình trong phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.
Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động tại NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế (VBSP News) NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Công Lân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHCSXH tỉnh cùng các đại biểu tại các Phòng Giao dịch trực thuộc trên địa bàn.
Chi nhánh Thừa Thiên-Huế, Hoạt động chi nhánh tỉnh/thành phố, Thông tin hoạt động, Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

Thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn vốn giảm nghèo hiệu quả

Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Em ngụ tại ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi vay vốn ưu đãi để đầu tư vườn lan Mokara khoảng 1.200m2 , mỗi năm chu thu nhập khoảng 300 triệu đồng (VBSP News) Nhờ có mô hình quản lý hiệu quả, NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên 9.600 tỷ đồng đến tay người thụ hưởng. Thông qua đó, góp phần tích cực hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hơn 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

Tín dụng chính sách khẳng định vị thế quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô

Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Trung ương và ngân sách địa phương, TP Hà Nội đã giải quyết cơ bản cho những lao động nông nhàn Ảnh: Trần Việt (VBSP News) Là một trong những địa phương ban hành chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quốc gia. Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố Hà Nội đầu mỗi giai đoạn là rất lớn, do vậy, thành phố đã có nhiều giải pháp, tập tr ung các nguồn lực tài chính để tập tr ung giảm nghèo bền vững, một trong những giải pháp quan trọng đó là bố trí vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHC SXH cùng nguồn vốn của Chính phủ để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn của thành phố.
Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

Khi địa phương chung tay giảm nghèo

Trong 15 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo (VBSP News) “Mặc dù kinh tế của đất nước, của địa phương nhiều khó khăn nhưng Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền các cấp luôn ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Phần lớn các địa phương tích cực chủ động, huy động đủ nguồn vốn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao… cơ bản đáp ứng được tương đối đủ và kịp thời cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách”, trích ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017.
Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

Tổ chức hội, đoàn thể - Dây dẫn chuyền từ vốn vay của NHCSXH

Tổ chức hội, đoàn thể - Dây dẫn chuyền từ vốn vay của NHCSXH 1 (VBSP News) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bùi Sĩ Lợi nhìn nhận: “Không chỉ là cầu nối, chính các hội, đoàn thể là dây dẫn chuyền từ vốn của NHCSXH đến với các hội viên, thành viên của mình. Họ đã giúp giải quyết 3 vấn đề: Vay làm gì - làm như thế nào - quản lý làm sao cho hiệu quả”.
Tin mới cập nhật   13/02/2018   Không bình luận 

“Điểm sáng” đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo

Diem-sang-1 (VBSP News) Tính nhân văn, thiết thực, hiệu quả, sức lan tỏa mạnh mẽ của tín dụng chính sách là một “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam mà các ĐBQH đánh giá. Và từ đây, nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến được đưa ra, lôi cuốn các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia sâu sát, mang lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tin mới cập nhật   12/02/2018   Không bình luận 

Tín dụng chính sách tạo xung lực giảm nghèo bền vững

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 diễn ra tại Hà Nội, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho NHCSXH (VBSP News) “Vấn đề xoá đói, giảm nghèo mang đậm tính nhân văn, thể hiện bản chất lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền đối với dân tộc. Cho nên chúng ta phải đặt vấn đề huy động rất nhiều nguồn lực để làm công việc quan trọng này cho người dân được hưởng lợi tốt nhất” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 - “Việc triển khai thành công với kết quả quan trọng từ chương trình tín dụng chính sách xã hội trong 15 năm qua của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thêm một lần nữa thực chứng chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước...”
Tin mới cập nhật   12/02/2018   Không bình luận 

Thành công xóa đói, giảm nghèo có đóng góp của NHCSXH

Thanh-cong-1 (VBSP News) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018 được NHNN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương.
Tin mới cập nhật   12/02/2018   Không bình luận 

Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

image001_19 (VBSP News) Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong những ngày cuối năm 2017, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và lãnh các địa phương.
Tin mới cập nhật   12/02/2018   Không bình luận 

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM

Minh-hoa-Thong-doc (VBSP News) Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Tin mới cập nhật   12/02/2018   Không bình luận 

NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai nhiệm vụ năm 2018

Quang cảnh Hội nghị (VBSP News) NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên đại bàn năm 2018.
Chi nhánh Quảng Bình   07/02/2018   Không bình luận 

NHCSXH TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ 2018

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2017 (VBSP News) NHCSXH TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải.
Chi nhánh TP Hà Nội   07/02/2018   Không bình luận 

Năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH là 8,5%

110 (VBSP News) Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 02/2/2018 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho NHCSXH.
Tin nổi bật   06/02/2018   Không bình luận 

Gửi chút Xuân tình lên bản mây

Đoàn công tác chúc Tết và chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con người dân tộc Dao, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát (VBSP News) Chẳng rét như hồi cuối tháng 1/2018, song đợt gió mùa đông bắc đầu tháng 2 này mới thổi qua biên giới 3 ngày đã đủ băng giá đang lan rộng biến nhiều góc rừng già thành những thảm hoa băng trắng muốt. Nhưng phía sau cái hùng vĩ và nên thơ ấy, lại càng thêm thấm ý chí kiên cường và nghị lực nghìn đời truyền lại của đồng bào các dân tộc và sự hy sinh cao cả của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng nơi vùng cao biên giới Lào Cai bám đất, bám rừng, giữ vững biên cương của tổ quốc.
Công đoàn, Tin mới cập nhật   06/02/2018   Không bình luận 

Về Lai Châu nghe tiếng Xuân reo sớm

Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế trao quà cho các hộ nghèo của xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (VBSP News) Vượt qua cung đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai êm như ru, chúng tôi tiếp tục hành trình vượt đèo Ô Quy Hồ một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc để đến với mảnh đất Lai Châu. Con đường đèo cao nhất và dài nhất Việt Nam hun hút, lẩn khuất trong những vách núi, thoắt ẩn thoắt hiện cùng với bản làng xa xa lẫn trong mây trắng như tạc vào Lai Châu một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Nhưng phía sau cái cảm giác bồng bềnh như cõi thần tiên ấy, càng đi sâu vào các bản làng xa lắc, chúng tôi cảm nhận rõ hơn một Lai Châu khó khăn vất vả nhất cả nước đặc biệt là đồng bào dân tộc các huyện xã vùng cao khó khăn.
Tin mới cập nhật   06/02/2018   Không bình luận 

Sức Xuân trên thảo nguyên xanh

1 (VBSP News) Tuy có nhiều tiềm năng, lợi thế và được biết đến như một điểm nổi bật ở khu vực miền núi Tây Bắc với những đặc trưng độc đáo của vùng thảo nguyên xanh, nhưng huyện Vân Hồ và Mộc Châu (Sơn La) vẫn là những huyện còn nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa còn cao, năm 2010 lên tới trên 23%.
Tin nổi bật   04/02/2018   Không bình luận 

Không ngừng nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, phát huy dân chủ, đồng lòng xây dựng NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị (VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH tại Hội nghị người lao động Trụ sở chính NHCSXH chiều ngày 02/2/2018.
Công đoàn, Tin nổi bật   02/02/2018   Không bình luận