Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách (VTV1 - 5h30 - 07/3/18)