Thăm và tặng quà Tết tại Bắc Giang (BGTV - 19h40 - 26/01/19)