Thái Nguyên cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (TTXVN-20h- 22/8/17)