Tết đến xuân về nơi tâm lũ Mường La (Sơn La) (VOV1 - 05/3/18)