Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

27/03/2013
(VBSP) Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Thanh tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH được tổ chức vào chiều ngày 26/3.

Qua đó,khẳng định vai trò quan trọng của chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, chính sách ưu đãi của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, hỗ trợ cho hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn xây dựng nhà ở, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giúp cho trên 26.700 lượt học sinh, sinh viên nghèo được đến trường, 210.000 lao động có việc làm mới và gần 35.000 hộ thoát nghèo. 

Sau 10 năm hoạt động, đến năm 2012, chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long triển khai 11 chương trình tín dụng chính sách chủ yếu trên địa bàn và nhiều chương trình tín dụng khác. Tổng doanh số cho vay trên 3.228 tỷ đồng với trên 452.000 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ là 2.268 tỷ đồng. 

Tổng dư nợ đến nay đạt trên 1.000 tỷ đồng với hơn 94.000 hộ còn dư nợ; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,3%/tổng dư nợ; tổng nguồn vốn đạt trên 1.033 tỷ đồng, tăng trên 961 tỷ đồng so với lúc mới thành lập. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, bên cạnh việc triển khai hiệu quả việc cho vay, quản lý nguồn vốn, NHCSXH tỉnh cần hết sức chú trọng tới việc thu hồi nợ đến hạn, đẩy nhanh vòng quay nguồn vốn để tạo nhiều cơ hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền cho đối tượng vay sử dụng đồng vốn đạt hiệu quả, thực hiện tốt Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đã được Tổng giám đốc NHCSXH phê duyệt.

Thúy Quyên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác