Tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách năm 2016 đạt 10% (VOV1 - 18h - 9/01/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash