Tăng mức vay cho công trình nước sạch lên 10 triệu đồng/hộ (VTV1 - 16h - 22/9/18)