Sóc Trăng: Hỗ trợ Đảng viên thoát nghèo (VTV9 - 6h - 19/4/17)