Sẽ kiểm điểm tổ chức, cá nhân gây chậm giải ngân vốn đầu tư công (VTV1 - 19h - 04/7/17)