Sau 10 năm cho đồng bào DTTS vay vốn (VTV1 - 16h30 - 27/6/18)