Sáng kiến giúp người có công phát triển kinh tế (VTV1 – 5h30 – 08/1/18)