Sáng kiến giúp người có công phát triển kinh tế (VTV1 - 5h30 - 08/1/18)