Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương (VTV1 - 19h - 02/7/18)