Quỹ Quốc gia về việc làm mới đáp ứng được 35% nhu cầu (VTV1 - 22h30 - 11/10/18)