Quảng Trị phát triển kinh tế hiệu quả nhờ nguồn vốn vay ưu đãi (TTXVN-20h-24/8/17)