Quảng Ninh huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo (QTV1 - 20/8/2017)