Quảng Bình: Niềm vui của người dân nghèo đón Xuân về trong những ngôi nhà mới (VOV1 - 28/2/18)