Phú Yên ổn định lương thực vùng dân tộc thiểu số (VTV8 - 18h00 - 12/9/2017)